1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de pæn be­ta­ling på få mål i det­te op­gør. Fro­si­no­ne har haft det svært si­den op­ryk­nin­gen - ik­ke mindst hvad an­går målscor­ing. Søl­le to gan­ge har man sco­ret i den­ne sæ­son, og fi re af hol­dets før­ste fem kam­pe er da og­så gå­et un­der den­ne må­l­linje. Der har væ­ret fl ere mål i Em­po­lis kam­pe, men i den se­ne­ste kamp mod Ata­lan­ta vir­ke­de man til at ha­ve me­re fo­kus på de­fen­si­ven, og Empoli ved og­så godt, at det pri­mært gæl­der om ik­ke at ta­be det­te op­gør - gør man det, vil man væ­re en del af bund­stri­den.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.