Sundt og godt

BT - - DEBAT -

Sund­hed er dyrt, og om­kost­nin­ger­ne vil ik­ke dale. (...) Man kan ha­ve en mi­stan­ke om, at den me­gen fo­kus på sund­hed og di­ag­no­ser i sig selv kan væ­re med til at øge pres­set på sund­heds­væ­se­net. Hur­tig be­hand­ling er et go­de, men po­li­ti­ker­ne kun­ne må­ske og­så væ­re me­re var­som­me med løft er og ga­ran­ti­er.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.