Kar­stens plan red­der ik­ke Skat

BT - - DEBAT -

Hand­lings­pla­nen til­fø­rer Skat fl ere res­sour­cer. Det er al­drig en god idé at til­fø­re res­sour­cer til en or­ga­ni­sa­tion, der ik­ke fungerer. Man må star­te med at ret­te op på or­ga­ni­sa­tio­nen. (...) Er det sær­ligt kom­pli­ce­ret at ud­be­ta­le pen­ge el­ler at ind­kræ­ve gæld? Næp­pe. Det fo­re­går dag­ligt i al­le virk­som­he­der. Det kræ­ver en rin­ge or­ga­ni­sa­tion at gø­re det ind­vik­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.