Bieber har stren­ge reg­ler for fan­fo­tos

BT - - NYHEDER -

Det kom­mer helt an på, hvor­dan du spør­ger. Den ca­na­di­ske po­p­stjer­ne Justin Bieber er sta­dig én af klo­dens stør­ste ken­dis­ser. Og nu har han of­fent­lig­gjort, hvor­dan han af­gør, om han vil stille op til sel­fi e med di­ver­se fans. Hans re­gel­li­ste ser så­le­des ud: 1. Spørg pænt. 2. Det hjæl­per ik­ke at skri­ge hø­je­re. 3. Hvis jeg går vi­de­re, be­ty­der det nej, 4. Hvis jeg er i dår­ligt hu­mør, stil­ler jeg ik­ke op.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.