’’

BT - - NYHEDER - Ar­no Vi­ctor Ni­el­sen, fi lo­sof

En sel­fi e- stang

SEL­FIE-FAKTA

bru­ges til at ta­ge billeder, hvor man er i for­grun­den af bil­le­det og har om­gi­vel­ser­ne i bag­grun­den. Iføl­ge pro­du­cen­ter­ne er den per­fekt til fe­ri­er og rej­ser, for­di den er nem at hånd­te­re og pas­ser til al­le smartp­ho­nes. En sel­fi e- stang må­ler ca 23 cen­ti­me­ter, når den er fol­det sam­men. Men den kan fol­des ud til at bli­ve over en me­ter. Der­med kan man ta­ge billeder op til 10 me­ter væk. Man mon­te­rer sin smartp­ho­ne i en hol­der i den ene en­de, sæt­ter sin blue too­th til, og eft er 40 se­kun­der er sel­fi e- stan­gen klar til brug. Bil­le­der­ne bli­ver ta­get ved, at man tryk­ker på en knap på sel­fi e stan­gens hånd­tag. Her­hjem­me kan man kø­be en sel­fi estang for 59- 180 kro­ner. Man kan kø­be dem on­li­ne og i elek­tro­nik­bu­tik­ker.

Tid­li­ge­re tog man billeder af ting el­ler be­stem­te land­ska­ber, men nu ta­ger man billeder af si­tu­a­tio­ner el­ler op­le­vel­ser

Når sel­fie-- stan­gen er fol­det sam­men, fyl­der den li­ge så me­get som en ta­ske­pa­raply. Sel­fie- stan­gen kan træk­kes ud, så den må­ler godt en me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.