’’

BT - - NYHEDER -

Det er bå­de kort­sig­tet og dumt. Hvis vi ik­ke sør­ger for, at vo­res børn har or­dent­li­ge res­sour­cer, når de er små, så får de ik­ke den ud­vik­ling, de har brug for som men­ne­sker

Pia Ol­sen Dyhr om re­ge­rin­gens af­lys­ning af bør­ne­pak­ke

Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.