Ar­la boo­mer igen i Mel­le­mø­sten

BT - - NYHEDER -

I 2005 var hyl­der­ne i su­per­mar­ke­der­ne tom­me. Men 10 år eft er Muham­med- kri­sen er Mel­le­mø­sten igen et af Ar­las stær­ke­ste mar­ke­der, og sal­get er så­le­des ste­get med 24 pct. i Mel­le­mø­sten, skri­ver Jyl­lands- Po­sten. Ar­las store sæl­ler­ter i Mel­le­mø­sten er Lur­pak, Puck og fe­ta­o­sten Three Cows. Ar­la sælger der­u­d­over mæl­ke­pul­ver for 1,5 mia. kr.

Va­hid Va­zi­ri blev vær­ge for sin lil­le­bror Abol­fa­zl ( tv), da de kom til Dan­mark. Un­der de­res flugt for­svandt for­æl­dre­ne spor­løst. Nu er Abol­fa­zl død, ef­ter at de dan­ske myn­dig­he­der send­te dren­ge­ne tilbage til Af­g­ha­ni­stan. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.