Ud­vist 16- årig dreng fun­det død

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

FLYGT­NIN­GE

Den dan­ske jurist Li­se Lom­holt fi k sig lidt af et chok, da hun i we­e­ken­den åb­ne­de sin besked- ind­bak­ke på Fa­ce­book. Af­g­han­ske Va­hid Va­zi­ri skrev, at hans 16- åri­ge lil­le­bror Abol­fa­zl Va­zi­ri an­gi­ve­ligt var fun­det død i Af­g­ha­ni­stan, som de to brød­re i ju­ni blev sendt tilbage til eft er fem år i Dan­mark. skri­ver tv2. dk.

’ Hej Li­se. Sav­ner dig rig­tig me­get. Jeg kun­ne ik­ke pas­se på Abo­li. Han er død. Og de af­g­han­ske myn­dig­he­der er eft er mig. Nu er jeg i He­rat.’

Så­dan lød be­ske­den til Li­se Lom­holt, som var brød­re­nes kon­takt­per­son i Dan­mark.

Som kon­takt­per­son hav­de hun et nært for­hold til de to dren­ge. De to brød­re blev ud­vist til Af­g­ha­ni­stan den 29. ju­ni i år, eft er de fi k af­slag på op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark. De kom til Dan­mark uledsa­get i 2010, og i lø­bet af de fem år, de nå­e­de at bo her, blev de me­re og me­re dan­ske :

» Abo­li ( Abol­fa­zl, red.) hav­de på man­ge må­der få­et sin op­dra­gel­se i Dan­mark. Og det har må­ske gi­vet ham nog­le pro­ble­mer ved at kom­me tilbage til Ka­bul. For han har må­ske få­et en fri­mo­dig­hed, som vi jo sy­nes er al­min­de­lig for un­ge dren­ge, men som jo ik­ke er det der­ne­de, « for­tæl­ler Li­se Lom­holt iføl­ge tv2. dk.

Va­hid og Abol­fa­zl blev væk fra hin­an­den, da de i som­mer an­kom til den af­g­han­ske ho­ved­stad Ka­bul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.