Util­pas­set: Dansk punk­klas­si­ker ge­nud­gi­vet

BT - - KULTUR - Es­pen Strunk Gaff a

AN­MEL­DEL­SE

’ Pæ­re punk’ DI­VER­SE KUNST­NE­RE **** ** Vi kan strengt ta­get ik­ke bryste os af man­ge klas­si-

ke­re in­den­for punk- gen­ren her­hjem­me. En uom­gæn­ge­lig und­ta­gel­se er an­to­lo­gi­en ’ Pæ­re punk’ fra ’ 79, hvor den se­ne­re Nor­disk Film- di­rek­tør Mi­ka­el Rit­to in­vi­te­re­de ot­te nav­ne fra den hjem­li­ge punks­ce­ne til at bi­dra­ge .

Nav­ne­ne var udvalgt qua de- res del­ta­gel­se ved en punk­festi­val i Aar­hus i ’ 78 og li­neup­pet tæl­ler så­vel glem­te grup­per som de tre nav­ne, som trods alt gik over i hi­sto­ri­en: Lost Kids, Kli­ché og Sods, der som be­kendt si­den blev til Sort Sol.

Nu ge­nud­gi­ves den­ne klas­si­ker, som mest af alt er et in­ter­es­sant mu­si­kalsk tids- bil­le­de. Det er med an­dre ord næp­pe et al­bum, som ry­ger i heft ig ro­ta­tion på un­der­teg­ne­des gram­mo­fon – men der­for er det al­li­ge­vel pris­vær­digt, at den nu er ge­nud­gi­vet. For ori­gi­na­len, den er ik­ke bil­lig læn­ge­re.

Læs he­le an­mel­del­sen på gaff a. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.