Kon­tro­ver­si­elt straff es­park sik­re­de Es­b­jerg po­int mod Ho­bro

BT - - SPORTEN -

Su­per­liga- bundop­gø­ret mel­lem Ho­bro og Es­b­jerg fB slut­te­de 2- 2. Og det tør nok si­ges, at der var dra­ma for al­le pen­ge­ne på DS Are­na i Ho­bro, hvor Ni­cki Bil­le Ni­el­sen på et kon­tro­ver­si­elt dømt straff es­park i sid­ste mi­nut skaff ede det ene po­int til ve­stjy­der­ne.

Dom­mer Den­nis Mo­gen­sen men­te, at Ho­bro- ba­ck­en Jo­nas Brix- Dam­gaard pa­re­re­de bol­den med ar­men i straff es­parks­fel­tet, men bol­den ram­te ham eft er alt at døm­me på bryst­kas­sen og li­ge ak­ku­rat ik­ke på hans fl agren­de arm. Fle­re spil­le­re fi k gult kort for at brok­ke sig over det, der i høj grad lig­ne­de en for­kert dom, men straff es­parks­scor­in­gen fi k lov at stå.

Ho­bro ind­led­te kam­pen mod Es­b­jerg bedst med stærkt pres­spil og kom­pro­mis­lø­se ta­ck­lin­ger og kom for­an ef­ter 11 mi­nut­ter. Ho­bro slap ik­ke gre­bet og gik til pau­se for­an 2- 0. Eft er pau­sen tog Es­b­jerg te­ten og fi k hur­tigt re­du­ce­ret til 1- 2 på Ni­cki Bil­le Ni­el­sens fuld­træff er, in­den selv­sam­me Bil­le kun­ne sco­re i over­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.