Aar­hu­si­ansk kri­se

BT - - SPORTEN - PRES­SET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Årets Su­per­liga be­gynd­te som lyn og tor­den for AGF, da man i co­me­ba­ck- kam­pen til den bed­ste ræk­ke vandt 2- 1 over ri­va­ler­ne fra Brøndby.

En bed­re start kun­ne træ­ner Mor­ten Wieg­horst ik­ke ha­ve øn­sket sig på på ’ Pro­jekt Over­le­vel­se’, men vir­ke­lig­he­den er en an­den og me­re ke­de­lig af slagsen set med AGF- bril­ler her et par må­ne­der eft er. Det er ik­ke ble­vet til sejr i de se­ne­ste syv kam­pe, og selv­om der må­ske er po­int- hjælp at hen­te fra Ho­bros fejl­ag­ti­ge brug af Ada­ma Tam­bou­ra i kam­pen mod AGF, pe­ger pi­len i den grad ned ad for Wieg­horst og AGF.

Det er ik­ke før­ste gang i hi­sto­ri­en, klub­ben kæm­per med re­sul­ta­ter­ne i Su­per­liga­en, men hvor­dan hånd­te­rer man modgang i en klub, hvor pres­set al­tid er stort og am­bi­tio­ner­ne hø­je?

Fi­re tid­li­ge­re AGFtræ­ne­re gi­ver et godt råd til den nu­væ­ren­de træ­ner Mor­ten Wieg­horst, om hvor­dan man tøj­ler pres­set i AGF i mod­vind.

TIRS­DAG 29. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.