Woz­ni­a­cki styrt­dyk­ker på ver­dens­rang­li­sten

BT - - SPORTEN -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er fal­det he­le fem plad­ser tilbage på den se­ne­ste ver­dens­rang­li­ste, og der­med er den dan­ske ten­nis­spil­ler nu drat­tet helt ud af top 10. Det er før­ste gang si­den au­gust sid­ste år, at hun ik­ke har væ­ret blandt ver­dens 10 bed­ste ten­nis­spil­le­re.

Der­med er den se­ne­ste stri­be af dår­li­ge resultater – dog kry­dret med to se­mi­fi na­ler – en­de­lig og­så slå­et igen­nem på ver­dens­rang­li­sten, hvor det si­den ju­ni ik­ke er ble­vet til ret man­ge sej­re.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spil­ler i den­ne uge i ki­ne­si­ske Wuhan, hvor hun alt­så igen har mu­lig­hed for at for­bed­re sin po­si­tion.

Øverst op­pe lig­ger Se­re­na Wil­li­ams, der end­da har nå­et en milepæl. Det er hen­des uge num­mer 260 som ver­den­set­ter, hvil­ket brin­ger hen­de op på en delt tred­je­plads i den sam­men­hæng – en plads hun de­ler med Chris Evert. Flest uger på før­ste­plad­sen har St­ef­fi Graff haft med he­le 377 uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.