Klavs Bruun ud­ta­ger Ok­kels som er­stat­ning for Møl­ler

BT - - SPORTEN -

An­na Sop­hie Ok­kels er ud­ta­get til det dan­ske lands­hold til de kom­men­de kva­li­fi ka­tions­kam­pe til EM i 2016 i ste­det for Lær­ke Møl­ler, som blev knæska­det i sid­ste uge.

Det så slemt ud, da Lær­ke Møl­ler i sid­ste uge blev knæska­det eft er få mi­nut­ters spil af Team Tvis Holste­bros ude­kamp mod Ring­kø­bing. Den eft er­føl­gen­de scan­ning af knæ­et vi­ser, at den 26- åri­ge play­ma­ker er fær­dig for den­ne sæ­son til stor ærg­rel­se for hen­de selv, hen­des klubhold og det dan­ske lands­hold.

I ste­det har land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen ud­ta­get ba­ck­en An­na Sop­hie Ok­kels, som har gjort det glim­ren­de for SK Aar­hus i den­ne sæ­son.

Ud­ta­gel­sen gæl­der i før­ste om­gang EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe­ne mod Tyr­ki­et 8. ok­to­ber i Aar­hus og mod Portu­gal på ude­ba­ne tre da­ge se­ne­re. EM­slut­run­den skal spil­les i de­cem­ber 2016 i Sve­ri­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.