Afri­kansk cy­kel­hold får ny sponsor

BT - - SPORTEN -

Team MTN- Qhu­be­ka im­po­ne­re­de al­le som det før­ste afri­kan­ske hold i årets Tour de Fran­ce, og nu får hol­det en øko­no­misk saltvand­s­ind­sprøjt­ning.

Det afri­kan­ske hold skri­ver på sin hjem­mesi­de, at De­loit­te Con­sul­ting bli­ver ny sponsor, og at hol­det i 2016 skal gå un­der nav­net Team Di­men­sion Da­ta.

» Vi er ut­ro­ligt gla­de for at ha­ve få­et De­loit­te som en af vo­res ho­ved­spo­nos­rer. Det er et per­fekt match for vo­res hold, når vi skal fort­sæt­te med at ud­vik­le cykling på det afri­kan­ske kon­ti­nent, « si­ger hol­de­jer Doug­las Ry­der til hol­dets hjem­mesi­de.

Un­der Tour de Fran­ce nå­e­de hol­det at ha­ve en ryt­ter – Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not fra Eri­trea – i bjerg­trøj­en i fi re da­ge. Des­u­den vandt eng­læn­de­ren Step­hen Cum­m­ings en eta­pe på Man­dela Day, 18. juli, li­ge­som hol­det fi k en fl ot fem­te­plads i hold­kon­kur­ren­cen i sit før­ste Tour de Fran­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.