1,80

BT - - SPORTEN -

Hjem­me­ba­nen be­ty der selv­føl­ge­lig me­get i dansk ho­ck­ey, men ali­ge­vel sy­nes odds på gæ­ster­ne at væ­re for højt. Oden­se er godt kø­ren­de for ti­den. Nok har man ik­ke mødt de bed­ste hold i lan­det end­nu, men de tre sej­re har væ­ret over­be­vi­sen­de, og spe­ci­elt hol­dets off en­siv gør det godt. De mø­der et Her­ning- hold, som le­ve­re­de en me­get skuf­fen­de ind­sats se­ne­st i Rø­d­ov­re og kam­pen in­den tab­te på egen is til Fre­de­riks­havn uden at sco­re. Her­nings trup har ik­ke sam­me ni­veau som i sid­ste sæ­son, og her bør der ik­ke væ­re no­gen tvivl om vær­di­en på Oden­se.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.