2,20

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg har set me­get skar­pe ud i de før­ste kam­pe. Man slog Sønderjyske sik­kert ud af po­ka­len og har ind­til nu vun­det al­le tre kam­pe i liga­en - to af dem godt nok i ek­stra tid, men det vi­ser sta­dig et hold, der kom­mer til Saxo Bank Are­na med selv­til­lid. Rung­sted vandt over liga­ens dår­lig­ste hold fra Her­lev, men har ik­ke væ­ret i nær­he­den af po­int i de to kam­pe, hvor man har mødt mod­stand fra top­pen af ræk­ken, og hol­det vir­ker end­nu ik­ke til at væ­re på det ni­veau, som trup­pen in­di­ke­rer. Es­b­jerg skal til od­dset væ­re et gan­ske for­nuft igt spil.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.