Bro­en

BT - - NYHEDER -

Bro­en er kva­li­tets­dra­ma med dan­ske og sven­ske fi nger­af­tryk. Og hol­der se­er­tal­le­ne på trods af Kim Bod­ni­as exit. Selv­om vi ik­ke be­hø­ver at se den sam­ti­dig. Der må strea­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.