Carl Holst: Jeg har in­tet med fak­tu­re­ring at gø­re

BT - - NYHEDER -

Det lyk­ke­des i går ik­ke BT at få et in­ter­view med Carl Holst. Men i et svar pr. mail skri­ver han:

» Det er kor­rekt, at jeg som re­gions­rå­ds­for­mand har få­et op­læg og ta­ler fra for­valt­nin­gen, når jeg er ble­vet in­vi­te­ret til en ræk­ke ting, f. eks grund­lovsta­ler, bå­l­ta­ler m. v. Jeg har dog ik­ke haft med fak­tu­re­rin­gen at gø­re. I for­holdA til den kon­kre­te sag har jeg få­et op­lyst, at re­gio­nen nu vil iværk­sæt­te en ek­stern un­der­sø­gel­se for at fin­de ud af, hvad der er op og ned i sa­gen, og om der er det mind­ste at kom­me ef­ter. Det er jeg glad for, « skri­ver han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.