Klar igen

BT - - SPORTEN -

LARS JØR­GEN­SEN SAD over, da KIF fi k store klø af Rhe­in- Neck­ar Löwen i we­e­ken­den. Han reg­ner dog at væ­re tilbage til mor­gen­da­gens liga­kamp mod Sønderjyske: » Umid­del­bart ser det ok ud. Jeg er blev skan­net, og det ser ba­re ud til at væ­re en for­stræk­ning, så jeg har en for­vent­ning om kun at sid­de ude i en en­kelt kamp, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.