Pan­ta­ni - hvor­for nu?

BT - - SPORTEN -

Iføl­ge den ita­li­en­ske sporta­vis Ga­zzet­ta del­lo Sport pe­ger nye op­lys­nin­ger på, at ma­fi­a­en kan ha­ve haft in­ter­es­se i at stik­ke en kæp i hju­let for Marco Pan­ta­ni un­der Giro­en i 1999.

An­gi­ve­ligt er det et tid­li­ge­re vid­ne, Re­na­to Val­lan­za­sca, hvis ud­sagn om at tre ma­fia- med­lem­mer skul­le ha­ve sagt, at ’ Pan­ta­ni al­drig når til Mila­no’, der er ble­vet stø­vet af. En af de tre ma­fia- med­lem­mer me­nes nu at ha­ve be­kræf­tet Val­lan­za­scas på­stand.

Bå­de Matt Ren­dell og An­drea Ros­si­ni har i bø­ger­ne ’ The De­ath of Marco Pan­ta­ni’ og ’ The Pan­ta­ni Cri­me’ ef­ter­for­sket bå­de sags­for­løb og myter. In­gen har dog fun­det det godt­gjort, at ma­fi­a­en el­ler an­dre skul­le ha­ve fi­flet med de blod­prø­ver, der send­te Pan­ta­ni ud af Giro d’Ita­lia og i en bå­de dra­ma­tisk og tragisk døds­spiral.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.