Jor­dan Spieth

BT - - SPORTEN -

1993: Født i Dal­las, Te­xas i USA 27. juli 1993 2005: Be­gyn­der at få træ­ning af den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le gol­f­spil­ler Ca­meron McCor­mi­ck.

2011: Af­gangse­lev fra Jesu­it Col­le­ge Pre­pa­tory School. På col­le­ge mø­der han An­nie Ver­ret, som han i dag dan­ner par med.

2012: Lig­ger num­mer et på ama­tø­rer­nes ver­dens­rang­li­ste. Bli­ver pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler sam­me år.

2013: På­be­gyn­der ar­bej­det på sin vel­gø­ren­heds­fond – The Jor­dan Spieth Cha­ri­tab­le Fund.

2014: Bli­ver ud­ta­get til det ame­ri­kan­ske hold i Ry­der Cup som den yng­ste i 85 år.

2015: Bli­ver med sej­ren i Fe­dEx Cup den mest ind­tje­nen­de gol­f­spil­ler no­gen­sin­de på en en­kelt sæ­son – 142 mio. kr.

Tho­mas Bjørn ( th.) fik Jor­dan Spiet­hs ( tv.) store ta­lent at fø­le, da den un­ge ame­ri­ka­ner i fe­bru­ar slog dan­ske­ren 5/ 4 ( fem hul­lers fø­ring med fi­re at spil­le tilbage) i an­den run­de af Ac­cen­tu­re Match Play Cham­pions­hip. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.