Kan sam­men­lig­nes med

BT - - SPORTEN -

Leif Nyholm: » Det er svært at sam­men­lig­ne ham med no­gen an­den spil­ler. Han har et me­get sær­præ­get sving. Men én, jeg kom­mer til at tæn­ke på, er ame­ri­kan­ske Jim Furyk. Hans sving er out­re­ret, og han har sin helt egen stil li­ge­som Jor­dan Spieth. Men der er in­gen, der som Jor­dan Spieth i så tid­lig en al­der har vun­det så me­get – slet ik­ke på hans sær­præ­ge­de og selv­stæn­di­ge fa­con. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.