Er dan­sker­ne så to­le­ran­te og fri­sin­de­de, som vi går og tror?

BT - - DEBAT -

Dan­mark var det før­ste land, der fri­gav po­r­no­gra­fi en. Vi var de før­ste til at til­la­de ho­mo­seksu­el­le at bli­ve gift . Og frista­den Chri­sti­a­nia gjor­de for al­vor det sær­li­ge dan­ske fri­sind be­rømt. Men er vi så fri­sin­de­de, som vi går og tror? De frem­me­de har vi al­drig rig­tig væ­ret fri­sin­de­de over for. Det sæt­ter DR re­k­la­me­bu­reau­et Ba­tes til at gø­re no­get ved.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.