Hvor­dan ser en tø­sed­reng ud?

BT - - DEBAT -

Det lig­ner en tan­ke, at re­ge­rin­gen vil ta­ge fra bør­ne­ne og gi­ve til de æl­dre, for­di den vil ha­ve DF med om bord (...). Sam­ti­dig vil re­ge­rin­gen skrue ned for kli­maind­sat­sen og gø­de jor­den for skat­te­let­tel­ser af hen­syn til Li­be­ral Al­li­an­ce og lev­ne lidt til kon­ser­va­ti­ve mær­kesa­ger, så Fol­ke­tin­gets mind­ste par­ti og­så sprin­ger til, når fl er­tal­let skal fi ndes.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.