Rørt og ry­stet

BT - - NYHEDER -

Carl Holst var ty de­ligt på­vir­ket, da han i går skul­le for­kla­re, hvor­for mi­ni­ster­ti­den er slut. Han vir­ke­de bå­de rørt og ry­stet, da han gav in­ter­view til TV2.

» Jeg vil­le ger­ne væ­re mi­ni­ster, men jeg vil­le ik­ke væ­re det for en­hver pris. Jeg vil­le ik­ke ba­re væ­re mi­ni­ster for for­svars­om­rå­det uden at kun­ne age­re som mi­ni­ster. Og jeg vil­le slet ik­ke skyg­ge for re­ge­rin­gens pro­jekt. Jeg vur­de­re­de, at sa­ger fra mit tid­li­ge­re vir­ke som re­gions­rå­ds­for­mand skyg­ge­de for me­get for mit ar­bej­de som for­svars­mi­ni­ster og til sidst for re­ge­rin­gens ar­bej­de, « sag­de han til TV2 News.

Carl Holst øn­ske­de i går ik­ke at gi­ver in­ter­view til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.