Dømt for at skæ­re hal­sen over på hund­e­hvalp

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Aal­borg har i dømt en 49- årig mand 20 da­ges be­tin­get fængsel for grov mis­hand­ling af en tre må­ne­der gam­mel hund­e­hvalp. Han blev dømt for at skæ­re hal­sen over på hund­en med en kniv i ju­ni sid­ste år. Hval­pen dø­de af mis­hand­lin­gen. I ret­ten næg­te­de man­den at ha­ve mis­hand­let hund­en. Han for­kla­re­de, at et vold­somt fald hav­de slå­et den be­vidst­løs, og han vur­de­re­de, at hund­en ik­ke stod til at red­de. En ob­duk­tion af hval­pen mod­be­vi­ste eje­rens på­stand. Man­den

må ik­ke eje el­ler be­skæf­ti­ge sig med dyr i de næ­ste to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.