’’

BT - - NYHEDER -

» Softwa­ren er ik­ke far­lig. Bi­ler­ne er tek­nisk set helt i or­den og kø­rer i dag, som de kør­te i går. Der­for skal kun­der ta­ge det helt ro­ligt - når vi ken­der løs­nin­gen fra fa­brik­ken og de be­rør­te stelnum­re, har vi mu­lig­hed for at kon­tak­te kun­der­ne di­rek­te - og det vil vi så gø­re så hur­tigt som mu­ligt

Søs Il­lum, Volkswa­gen Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.