Muham­med- teg­nin­ger­ne - 10 år ef­ter

BT - - NYHEDER -

30. sep­tem­ber 2005:

Mor­ge­na­vi­sen Jyl­lands- Po­sten brin­ger 12 teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med.

8. ok­to­ber 2005:

Det Is­la­mi­ske Tros­sam­fund for­lan­ger, at Jyl­landsPo­sten gi­ver samt­li­ge mus­li­mer en of­fi­ci­el und­skyld­ning og li­ge­le­des træk­ker fle­re teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med tilbage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.