Gnin­ger­ne mit liv

BT - - NYHEDER - Avi­ser i he­le Eu­ro­pa brin­ger Muham­med- teg­nin­ger­ne. Den dan­ske re­præ­sen­ta­tion i Li­ba­non bræn­des af.

5. fe­bru­ar 2006:

Al­le ver­dens mus­li­mer op­for­dres af en in­ter­na­tio­nal sam­men­slut­ning af lær­de mus­li­mer til at boy­kot­te dan­ske va­rer.

Den dan­ske am­bas­sa­de i Sy­ri­ens ho­ved­stad, Da­ma­s­kus, bli­ver brændt ned af vre­de de­mon­stran­ter.

Den dan­ske am­bas­sa­de i Irans ho­ved­stad, Te­he­ran, stormes og sæt­tes i brand.

Tre mænd an­hol­des i Aar­hus un­der mi­stan­ke for at plan­læg­ge og ha­ve til hen­sigt at udføre et drab på Jyl­lands- Po­stens blad­teg­ner Kurt Wester­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.