Muham­med- teg­nin­ger­ne - 10 år ef­ter

BT - - NYHEDER -

13. fe­bru­ar 2008:

Mindst 12 dan­ske avi­ser genop­tryk­ker Kurt Wester­gaards Muham­med- teg­ning, hvil­ket får kri­sen til at blus­se op på ny.

11. april 2008:

PET skær­per sin vur­de­ring af ri­si­ko­en for ter­ror i Dan­mark. Be­grun­del­sen er den ne­ga­ti­ve op­mærk­som­hed i kølvan­det på genop­tryk­nin­gen af Muham­med- teg-

1. ja­nu­ar 2010:

En so­ma­lisk øk­se­mand bry­der ind i Kurt Wester­gaards ræk­ke­hus i Vi­by og for­sø­ger at over­fal­de teg­ne­ren.

nin­ger­ne. PET vur­de­rer og­så i 2013, at teg­nin­ge­sa­gen øger ter­r­ortrus­len mod Dan­mark. Ter­r­or­an­gre­be­ne i København og Pa­ris er en del af den hi­sto­rie, som teg­ner Bob Katze­nel­son for­tæl­ler.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.