Dum Da­mon

BT - - NYHEDER -

Den 30- åri­ge hjæl­pe- læ­rer blev ra­sen­de, da hun fandt ud af, at dren­gen hav­de ’ slad­ret’ til sin fa­mi­lie om de­res for­hold. Pri­vat­fo­to

I et in­ter­view med avi­sen The Gu­ar­di­an kom den ame­ri­kan­ske fi lm­stjer­ne Matt Da­mon til at dum­me sig. Så­le­des an­ty­de­de stjer­nen fra den kom­men­de fi lm ’ The Mar­ti­an’, at ho­mo­seksu­el­le sku­e­spil­le­re bur­de hol­de de­res seksu­a­li­tet hem­me­lig. » Jo min­dre pu­bli­kum ved om dit pri­vat­liv, des stør­re er di­ne chan­cer for suc­ces, « si­ger Da­mon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.