Så­dan re­du­ce­re du for­hø­jet blod­tryk el­ler ri­si­ko­en for at få det

BT - - SUNDHED - - dag­lig fy­sisk ak­ti­vi­tet re­du­ce­rer ri­si­ko­en. - drik højst to gen­stan­de dag­ligt. Kil­de: Pa­tient­hånd­bo­gen

1. Ryg­ning

- at stop­pe med at ry­ge er det vig­tig­ste, du selv kan gø­re for at re­du­ce­re ri­si­ko­en.

2. Væg­tre­duk­tion

- er du over­væg­tig, vil det mind­ske ri­si­ko­en, hvis du for­mår at ta­be dig.

3. Mo­tion

4. Stres­s­re­duk­tion

- kan du om­læg­ge livs­sti­len, så­le­des at du stres­ser min­dre, er det og­så gavn­ligt.

5. Kost

- spis sund mad, det vil si­ge ri­ge­ligt med grønt­sa­ger og frugt, min­dre kal­o­ri­e­rig og fed mad.

6. Al­ko­hol

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.