Det ly­se og mør­ke Ko­re

Astro­naut af­slø­rer cho­ke­ren­de kon­trast

BT - - NYHEDER - Mor­ten Toft mo­to@ bt. dk

NORD OG SYD­KOREA

Et bil­le­de ta­get fra rum­met vi­ser klart, at Nord­korea skil­ler sig skræm­men­de

mar­kant ud i for­hold til Syd­korea og Ki­na. Bil­le­det er ta­get fra fl ere hund­re­de ki­lo­me­ters højde af astro­nau­ten Scott Kel­ly, der er om bord på Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS). Han har eft er­føl­gen­de lagt bil­le­det ud på sin pro­fi l på det so­ci­a­le me­die Twit­ter.

Ondt af nord­kore­a­ner­ne

Her skri­ver han, at han har ondt af folk, der bor i Nord­korea, når han ser med eg­ne øj­ne, at de le­ver uden strøm.

På bil­le­det kan man ty­de- ligt se, hvor de store by­er er pla­ce­ret i Syd­korea ne­derst i bil­le­det og Ki­na øverst i bil­le­det. Stor­by­er­ne i Nord­koreas na­bo­lan­de ly­ser kraft igt op på grund af lys fra blandt an­det virk­som­he­der, pri­va­te hjem og ga­der.

An­der­le­des for­hol­der det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.