BANG­LA­DESH

BT - - NYHEDER -

Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) hæv­der at stå bag dra­bet på en ita­li­ensk hjæl­pe­ar­bej­der mandag i Bang­la­des­hs ho­ved­stad, Dha­ka. Den 50- åri­ge Ces­a­re Ta­vel­la blev skudt ned bag­fra, da han var ude for at mo­tio­ne­re i ho­ved­sta­dens diplo­mat­kvar­ter. Is­la­misk Stat har ik­ke tid­li­ge­re an­non­ce­ret, at der er etab­le­ret en af­de­ling i Bang­la­desh, men i en er­klæ­ring si­ges det, at » ind­byg­ge­re fra » kors­fa­rer- ko­a­li­tio­nen « ik­ke skal fø­le sig sik­re i en mus­lim­sk na­tion « . Med ven­din­gen » kors­fa­rer- ko­a­li­tio­nen « hen­ty des der til ko­a­li­tio­nen, der be­kæm­per IS i Sy­ri­en og Irak. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.