AF­G­HA­NI­STAN

BT - - NYHEDER -

Ame­ri­kan­ske kamp­fl y har tirs­dag an­gre­bet sty rker fra Ta­le­ban- be­væ­gel­sen i ud­kan­ten af den nord­li­ge af­g­han­ske by Kun­duz. By­en, der er Af­g­ha­ni­stans fem­te­stør­ste og ho­ved­stad i Kun­duz- provin­sen, blev mandag ind­ta­get af store grup­per Ta­le­ban- kri­ge­re i en af be­væ­gel­sens mest om­fat­ten­de off en­si­ver læn­ge. Ero­brin­gen er stærkt yd­my­gen­de for præ­si­dent As­hraf Gha­ni og for de af­g­han­ske re­ge­rings­sty rker . BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.