’’

BT - - KULTUR -

De tre til­ba­ge­væ­ren­de med­lem­mer af Ta­ke That kun­ne ik­ke fjer­ne for­nem­mel­sen af, at no­get er tabt

» Det uku­e­li­ge man­band ken­der

sta­dig den magi­ske for­mel for at un­der­hol­de de­res fans, « skrev Man­che­ster Eve­ning News og gav

Ta­ke That fi­re ud af fem stjer­ner. BT har talt med trio­en in­den mor­gen­da­gens kon­cert i Her­ning.

Fo­to: Ha­mish Brown

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.