3x

BT - - TV -

BAGGAGE CLAIM Stewar­des­sen Mon­ta­na er sing­le, men får plud­se­lig travlt med at kom­me i for­hold. Da hen­des yn­gre sø­ster be­kendt­gør, at hun skal gift es om 30 da­ge, be­slut­ter Mon­ta­na sig for at fi nde drøm­me­man­den in­den søste­rens bryl­lup. THINK LI­KE A MAN TOO Al­le par­re­ne er sam­let igen, den­ne gang til et bryl­lup i Las Ve­gas. Men de­res ro­man­ti­ske pla­ner går helt galt.

Kl. 17.00

Kl. 15.00

Pau­la Pat­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.