Spørg mig om alt

BT - - TV / RADIO -

UN­DER­HOLD­NING Hvad, hvis du kun­ne spør­ge en kvin­de, der har sej­let 17 fl ygt­nin­ge til Sve­ri­ge i en båd, om alt, og hun skul­le sva­re på AL­LE spørgs­mål uden fi lter? DR3 kl. 21.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.