Bar­ce­lo­na uden Mes­si måt­te sli­de hårdt for sej­ren

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE, GRP. E

Mål:

0- 1 Pa­padopoulos ( 22.), 1- 1 Ro­ber­to ( 80.), 2- 1 Suárez ( 82.)

og un­der­hol­den­de før­ste halv­leg, hvor Bar­ce­lo­na for al­vor så ud til at mang­le Mes­si. Chan­cer blev brændt på stri­be, hvor bå­de for­svars­spil­le­re, stol­pen og en vel­spil­len­de Bernd Leno i må­let stod i vej­en for en ud­lig­ning.

Pres­set fort­sat­te i an­den halv­leg, men først med ti mi­nut­ter igen lyk­ke­des det så en­de­ligt for hjem­me­hol­det at bry­de den ty­ske for­svars­mur ned, da ind­skif­te­de Ser­gi Ro­ber­to ud­lig­ne­de, in­den Lu­is Suárez ham­re­de sej­ren hjem med et frem­ra­gen­de hug fra kan­ten af fel­tet.

Med sej­ren har Bar­ce­lo­na fi­re po­int for to kam­pe – ef­ter et uaf­gjort re­sul­tat mod Ro­ma i før­ste run­de. Ro­mer­ne tab­te ude 2- 3 til BA­TE Bo­risov fra Hvi­derusland.

I fraværet af Lio­nel Mes­si blev Lu­is Suárez den store helt for FC Bar­ce­lo­na, der måt­te sli­de hårdt for sej­ren over Bay­er Le­ver­ku­sen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.