Ar­se­nal led over­ra­sken­de ne­der­lag

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE, GRP. F Der­med for­sæt­ter den dår­li­ge sti­me for de en­gel­ske hold i Eu­ro­pa. I før­ste run­de var det så­le­des kun Man­che­ster Uni­ted, der ud af fi­re en­gel­ske hold for­må­e­de at vin­de.

Den sta­ti­stik skul­le Ar­se­nal i går ret­te op på mod Olym­pi­akos. Men hjem­me­hol­det måt­te alt­så igen for­la­de ba­nen uden po­int.

Stor un­der­hold­ning

Ef­ter en må­l­løs før­ste hal­ve ti­me eks­pl­ore­de un­der­hold­nin­gen med he­le tre mål på ba­re ot­te mi­nut­ter. Men desvær­re for hjem­me­pu­bli­kum­met var det græker­ne, der la­ve­de flest.

Og det gik ik­ke ud­ra­ma­tisk for sig. David Ospi­na tab­te bol­den på stre­gen og blev no­te­ret for et bizart og kon­tro­ver­si­elt selvmål.

Umid­del­bart kryd­se­de bol­den ik­ke stre­gen, så det var først, da må­l­dom­me­ren mar­ke­re­de for mål, at dom­me­ren an­er­kend­te 1- 2- scor­in­gen.

For­in­den hav­de Fe­lipe Par­do og Theo Walcott sco­ret en en­kelt gang i hver en­de.

I an­den halv­leg sør­ge­de Ale­xis San­chez for en ud­lig­ning, in­den den ind­skif­te­de island­ske bom­ber, Al­fred Fin­n­bo­ga­son, brag­te græker­ne i front ba­re mi­nut­tet ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.