’’

BT - - SPORTEN - Mor­ten Bruun

Der er in­gen i Eng­land, som re­gi­stre­rer, at Ni­ck­las Bendt­ner er med mod Man­che­ster Uni­ted

» Der er in­gen i Eng­land, som re­gi­stre­rer, at Ni­ck­las Bendt­ner er med mod Man­che­ster Uni­ted. Han har slet in­gen po­si­tion i en­gelsk fod­bold, og jeg tror slet ik­ke, at Uni­teds fans er klar over, at han spil­ler i Wol­fsburg. I Ar­se­nal snak­ker de må­ske om ham, men i re­sten af Eng­land hu­sker de ham som re­ser­ve­spil­ler, « si­ger han og bli­ver bak­ket op af sin kom­men­ta­tor- kol­le­ga hos Di­scove­ry Networks Dan­mark, Pe­ter Pi­il:

» Han er ik­ke en stor fi­gur i Eng­land ud over i Ar­se­nal. Der kun­ne fan­se­ne egent­lig godt li­de ham, og der var et had/ kær­lig­heds­for­hold mel­lem dem og ham. Men selv­om han er stor her­hjem­me i Dan­mark, er han for lil­le i Eng­land til, at man snak­ker om ham op til kam­pen i af­ten, « si­ger han.

Iføl­ge de to eks­per­ter spil­ler Ni­ck­las Bendt­ner alt­så ik­ke en rolle i fan­se­nes be­vidst­hed før af­te­nens kamp, og skal man tro Mor­ten Bruun, kom­mer lands­holds­an­gri­be­ren hel­ler ik­ke til at bli­ve af­gø­ren­de på ba­nen.

» Han kom­mer nok ik­ke til at star­te in­de. Wol­fsburg går ef­ter et re­sul­tat med selv­til­lid som ty­ske vi­ce­me­stre. Ni­ck­las Bendt­ner kan få spil­le­tid, hvis Wol­fsburg kom­mer bag­ud, el­ler hvis Bas Dost bli­ver træt. Men det er langt­fra sik­kert, han kom­mer til at spil­le, « si­ger Mor­ten Bruun.

Ni­ck­las Bendt­ner har som tid­li­ge­re nævnt al­drig sco­ret på Old Traf­ford, men Pe­ter Pi­il kan dog godt se mu­lig­he­der for en dansk scor­ing i det en­gel­ske i af­ten.

» Hvis han star­ter in­de, er der selv­føl­ge­lig en mu­lig­hed for, at han kan sco­re i kam­pen, for han spil­ler for et tysk hold, der godt kan fin­de ud af at sco­re på ude­ba­ne, « si­ger han.

Wol­fsburg vandt i før­ste grup­pe­kamp i Champions League 1- 0 hjem­me mod CSKA Moskva, og Ni­ck­las Bendt­ner fik 45 mi­nut­ter på ba­nen i op­gø­ret uden at sco­re. Omvendt skuf­fe­de Man­che­ster Uni­ted i før­ste grup­pe­kamp med et ne­der­lag på 1- 2 ude mod PSV Eindhoven.

NI­CK­LAS BENDT­NER PÅ OLD TRAF­FORD 16.02.08: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 4- 0 ( spil­le­tid 90 mi­nut­ter – 0 mål) 13.04.08: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 2- 1 ( spil­le­tid 14 mi­nut­ter – 0 mål) 29.04.09: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 1- 0 ( spil­le­tid 19 mi­nut­ter – 0 mål) 16.05.09: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 0- 0 ( spil­le­tid 21 mi­nut­ter – 0 mål) 29.08.09: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 2- 1 ( spil­le­tid 19 mi­nut­ter – 0 mål) 05.11.11: Man­che­ster Uni­ted – Sunderland 1- 0 ( spil­le­tid 90 mins – 0 mål) 10.11.13: Man­che­ster Uni­ted – Ar­se­nal 1- 0 ( spil­le­tid 12 mi­nut­ter – 0 mål) KIL­DE: Trans­fer­markt. de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.