’’

BT - - SPORTEN -

Jeg er ik­ke vild med tan­ken om fl ere ka­me­ra­er i fod­bold

» Men det bli­ver rig­tig svært at bru­ge ka­me­ra­er i straf fes­parks­si­tu­a­tio­ner. Der er alt for man­ge mu­lig­he­der. Der er jo for­skel­li­ge vink­ler, der kan si­ge to vidt for­skel­li­ge ting. Off si­de er li­ge så gift igt. Og man skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.