Fy­ord’

BT - - SPORTEN -

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

Da­ni­el Wass

Gen­valgt som boks­an­gri­ber, selv­om og­så An­dreas Cor­ne­li­us er be­gyndt at sco­re mål. Lukre­rer på Ni­co­lai Boi­le­sens elen­di­ge si­tu­a­tion i Ajax. Har selv få­et spil­le­tid i PSV og er nu på lands­hol­det. Blev valgt fra sidst til sin egen store fru­stra­tion. Fast spil­le­tid i Wer­der Bre­men har nu sik­ret ham en plads. Har haft svært ved at kom­me ind i Ol­sens var­me, men spil­ler fast i La Liga og fik ros ved ud­ta­gel­sen. Er ble­vet of­fer for sin mang­len­de spil­le­tid i Ajax, der sank­tio­ne­rer ham på

grund af kon­trak­trod.

Fik chan­cen fra start mod Albanien, men spil­le­de ik­ke godt. De­gra­de­ret til

U21- hol­det. Har sta­dig ik­ke en fast plads i Ajax, men

kom­mer of­te på ba­nen og sco­rer tit. Var i A- trup­pen sidst, hvor han var ud­ta­get som midt­ba­ne­spil­ler. Den­ne gang kun på U21

lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.