Stær­ke søn­derjy­der slår po­in­tre­kord

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den I Sønderjyske er de spe­ci­a­li­ster i at und­gå nedryk­ning, men det er nok kun de fær­re­ste, der tæn­ker på klub­ben som et top­hold.

I år har Sønderjyske dog overrasket alt og al­le med en fo­re­lø­big an­den­plads – end­da på et tids­punkt i sæ­so­nen, hvor de store hold nor­malt har lagt sig kom­forta­belt i front.

Spør­ger man book­ma­ke­ren Nor­di­cBet, kom­mer man til at slå sin egen po­in­tre­kord på 44 af slagsen. Så­le­des får man blot 1,80 på, at Sønderjyske får 45 el­ler fl ere po­int.

» De står godt på ba­nen og kom­mer i den­ne sæ­son frem til fl ere chan­cer, end de tid­li­ge­re har gjort. Fra før­ste dag har den nye, ta­lent­ful­de træ­ner Jakob Mi­chel­sen haft sty r på trop­per­ne, og det er ty de­ligt, at al­le spil­le­re er ind­for­stå­et med spil­kon­cep­tet, « si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jen­sen.

Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.