2,38

BT - - SPORTEN -

Nok er de asi­a­ti­ske gi­gan­ter fra Gu­angzhou Evergrande tem­me­lig kla­re fa­vo­rit­ter i det før­ste se­mi­fi na­le­op­gør mod Gamba Osa­ka fra Ja­pan, men der­for kan før­ste halv­leg sag­tens en­de med at bli­ve en tak­tisk og af­ven­ten­de aff ære. Et ude­ba­ne­mål til Gamba vil gø­re ondt på ki­ne­ser­ne, og si­den 2010 er seks af de ti før­ste se­mi­fi na­le­op­gør endt med en før­ste halv­leg uden vin­der. Ja­pa­ner­ne har kun væ­ret bag­ud ved pau­sen to gan­ge i 11 AFC CL- op­gør i den­ne sæ­son, og der er 33 gra­der ved kamp­start, så op­gø­ret kan nemt åb­ne i et lavt tem­po.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.