Hvor­dan er det at vok­se op med al­ko­ho­li­ske for­æl­dre?

BT - - DEBAT -

120.000 børn og un­ge vok­ser op med for­æl­dre med et al­ko­hol­mis­brug. DR føl­ger fi re un­ge: Bo­let­te fryg­ter, at hen­des mor mø­der fuld op til hen­des ek­sa­men. Eli­se vil fl yt­te hjem­me­fra, men har svært ved at gi­ve slip på sin mor. Si­mon har svært ved at væl­ge mel­lem at hjæl­pe sin far og leve sit eget liv. Få et ind­blik i en til­væ­rel­se fyldt med skam, skyld og svigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.