En god dag for de­mo­kra­ti­et

BT - - DEBAT -

Man­den, der nå­e­de at væ­re mi­ni­ster i blot 93 da­ge, som fal­der på si­ne eg­ne ger­nin­ger, og som an­gi­ve­ligt selv har be­slut­tet at gå af, vil få 1.764.000 kr. i eft er­løn. De pen­ge, som vi har be­talt i skat, vil det væ­re van­ske­ligt at fi nde no­get min­dre me­nings­fuldt at bru­ge til. (...) Men lad os nu al­li­ge­vel glæ­de os over de­mo­kra­tiets sejr. Det kan vi ik­ke så tit.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.