Fri­he­den har en pris

BT - - DEBAT -

Det har desvær­re vist sig, at gan­ske man­ge men­ne­sker i den frie ver­den ik­ke sæt­ter yt­rings- og re­li­gions­fri­he­den sær­ligt højt. Fri­he­den er ik­ke gra­tis; den har en pris, og hvis man ik­ke er re­de til at ta­ge kam­pen for fri­he­den, går den til grun­de. Der­for er for­sva­ret for ret­ten til at brin­ge teg­nin­ger­ne kom­met til at hand­le om yt­rings­fri­he­dens over­le­vel­se i et mul­ti­kul­tu­relt DK og EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.