Jag­ter kon­ge­hus- kil­de

BT - - NYHEDER -

EFTERFORSKNING

Ef­ter me­re end et års efterforskning jag­ter Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der ef­ter­for­sker Se og Hør- sa­gen, fort­sat en per­son i el­ler tæt på kon­ge­hu­set, som Se og Hør an­gi­ve­ligt har be­nyt­tet sig af.

BT er­fa­rer, at ef­ter­for­sker­ne un­der de ny­li­ge ge­naf­hø­rin­ger af sa­gens sig­te­de per­so­ner har spurgt spe­ci­fikt ind til en per­son, som po­li­ti­et me­ner har fodret uge­bla­dets jour­na- li­ster med op­lys­nin­ger om den kon­ge­li­ge fa­mi­lies gø­ren og la­den.

Oplys­nin­ger­ne kom­mer frem, ef­ter det i den­ne må­ned blev kendt, at po­li­ti­et har sig­tet en tid­li­ge­re an­sat i SAS for at ha­ve vi­de­re­gi­vet rej­se- op­lys­nin­ger om kend­te og kon­ge­li­ge til uge­bla­det.

For­ven­ter fle­re ulov­lig­he­der

Sig­tel­sen og den fort­sat­te jagt på kon­ge­hus- kil­den vi­ser, at po­li­ti­et ik­ke blot in­ter­es­se­rer sig for, hvad den så­kald­te ‘ tys- tys- kil­de’ fo­re­tog sig, men at or­dens­mag­ten for­sø­ger at kort­læg­ge, at der fo­re­gik an­dre ulov­lig­he­der på Se og Hør fra 2008 til 2012, der er den pe­ri­o­de, som po­li­ti­et sær­ligt har fo­kus på.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra po­li­ti­et. kvs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.