Årets ju­le­ga­ve ska­ber sik­ker­heds- be­kym­ring

BT - - NYHEDER -

Dro­ner er ti­dens helt store le­ge­tøjs- hit, og det ska­ber nu stor be­kym­ring hos de ame­ri­kan­ske luft fart­smyn­dig­he­der, skri­ver bran­che­si­tet stand­by. dk. Det vur­de­res, at der ale­ne i USA vil lig­ge op mod en mil­li­on dro­ner un­der ju­le­træ­er­ne, og myn­dig­he­der­ne fryg­ter, at det blot er et spørgs­mål om tid, før en af dem ram­mer et pas­sa­ger­fl y med fa­ta­le føl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.